Buy your label

a "Buy your Label" című sorozat egy olyan témát mutat be, amelyhez a többség -érintettsége miatt- egyoldalúan viszonyul. Veleszületett vagy kialakult tulajdonságokat, korbéli, alkati vagy akár szellemi különbözőségeket ábrázol a természetben megtalálható analógiákon keresztül. Az egyének sokrétű megjelenését meghatározza a genetika, az idő lenyomta, a környezet, és az emberi beavatkozások is. Jelen civilizációnk azonban számos egyediségre hibaként tekint. A sorozat értékítélet-mentes szemüvegen keresztül kommunikál. Nincs támadási felület, mert a fák egyedisége maximálisan elfogadott. A címkék Az alkotásokon nem csupán az ember és a természet párhuzama jelenik meg: A fák tárgyszerűek, címkével vannak ellátva, akár egy ruhadarab az üzleben. Ezek a "termékek" metaforái az embereknek, mint ahogyan mi is azonosulunk az általunk hordott ruhákkal, az azokon szereplő méretekkel, vagy márka által képviselt életérzéssel, szlogennel. Az azonosulás nagyrészt tudat alatt történik, majd átveszi az irányítást önképünk alakulásában, és fojtogatóvá válik. A címke az üzleti világban hívogató. Egy jó betűtípus, angol nyelv, egy eltalált szöveg, s a hibák átalakulnak minőséggé. A vásárló tudja, hogy más emberek is magukra fogják ölteni, s ettől megszűnik a különbözőségtől való szorongás. Az újdonság érzetével, a tökéletesség lehetőségével kecsegtet. A „Buy Your Label” elnevezés nem csak a címkékre irányul, de egy jelentős társadalmi gondolkodási sémára is rámutat. Tágabban értelmezve a címke kifejezést, szinte központi eleme a gondolkodásunknak. Eckhart Tolle Új Föld című könyvében kifejti, miként ragasztunk mindenre címkét az életünkben. Arra hogy „ki vagyok én?” a nevünkkel, foglalkozásunkkal, nemünkkel, élethelyzetünkkel tudunk válaszolni, melyek mind csak kiragadott címkék, de valóságtól távol állnak. A kérdésre nem lehet szavakkal választ adni. Mivel a gondolkodásunk nyelvi alapú, ez paradoxonnak tűnhet.A válasz a gondolatok mögött rejlik. Vedd meg a címkédet! a szlogen, és az erdőben megtalálható letört ágak, vagy akár még élő növényzet bedobozolása, luxuscikké tétele rámutat arra, ahogyan az üzleti világ ezt a gyenge pontot felismeri és meglovagolja. Az installáció egy fast fashion vagy akár telefon üzlet valódi élőhelyektől eltávolodott kirakatát idézi, ugyanakkor hivatott a személyes, intim részleteket megtartani, így valamilyen szinten a természetet mégis visszahívni.